Primăria  

   

Consiliul  

   

Transparenţă decizională  

   

Relaţii cu publicul  

   

Planuri strategice  

   

Informaţii utile  

   

Nr

d/o

Numele, prenumele

Domiciliul

Telefon domiciliu

Partidul

1.

Olaeru Angela

s. Frumușica

078483898

PN

2.

Sîmboteanu Rodica

s. Călugăr

0259 79240

PN

3.

Bordian Adrian

s. Călugăr

0259 79426

PN

4.

Pivovari Irina

s. Călugăr

067208870

PN

5.

Robuleț Mariana

s. Călugăr

069113062

PN

6.

Usatîi Alexandr

s. Socii Noi

0259 95003

PN

7.

Frunze Andrei

s. Frumuşica

025922884

PD

8.

Grinciuc Mihail

s. Călugăr

025979438

PD

9.

Caterinici Viorica

s. Călugăr

025979155

PD

10.

Ambros Iurii

s. Călugăr

025979207

PD

11.

Panțîru Ruslan

s. Călugăr

068233775

PD

12.

Panțîru Ana

s. Călugăr

025979114

PCRM

13.

Coman Valeriu

s. Călugăr

025979231

PSRM

   
© Primăria comunei Călugăr