Primăria  

   

Consiliul  

   

Transparenţă decizională  

   

Relaţii cu publicul  

   

Planuri strategice  

   

Informaţii utile  

   

A V I Z
Primăria comunei Călugăr organizează consultări publice
la proiectele de decizie:

  1. Cu privire la executarea bugetului c. Călugăr pentru  anul 2019

               Raportor- Elena Trocin, contabil șef interimar

    Audierile publice privind dezbaterile proiectelor de decizii vor avea loc :
    La data de 02 martie 2020 , orele 14.00în localul primăriei Călugăr

   Părţi interesate: consilieri comunali, angajații instituțiilor publice din teritoriu, agenții economici,  cetăţenii care nu sunt indiferenţi de problemele comunei.

   
© Primăria comunei Călugăr