Primăria  

   

Consiliul  

   

Transparenţă decizională  

   

Relaţii cu publicul  

   

Planuri strategice  

   

Informaţii utile  

   

A V I Z
Primăria comunei Călugăr organizează consultări publice
la proiectele de decizie:

1. Cu privire la aprobarea bugetului c. Călugăr pentru  anul 2019 în prima lectură.

2. Cu privire la aprobarea bugetului c. Călugăr pentru  anul 2019 în a doua lectură. 

 Raportor: Musteața Lăcrămioara, contabil șef

3Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019

 Raportor: Șalamai Valentina, primarul c. Călugăr

4. Cu privire la identificarea sectoarelor de drum propuse a fi reparate în cadrul Programului Guvernamental ”Drumuri Bune pentru Moldova 2 ”

 Raportor: Șalamai Valentina, primarul c. Călugăr

   Audierile publice privind dezbaterile proiectelor de decizii vor avea :
    La data de 07 decembrie 2018, orele 15.00în localul primăriei Călugăr

   Părţi interesate: consilieri comunali, angajații instituțiilor publice din teritoriu, agenții economici,  cetăţenii care nu sunt indiferenţi de problemele comunei.

   
© Primăria comunei Călugăr